Smart metering

V našej ponuke je kompletná sada senzorov pre monitoring všetkých druhov energií.

Realizujeme diaľkové odpočty vody na takmer všetky na Slovensku používané domové, bytové aj priemyselné vodomery typu Sensus, Itron a Diehl.

Zároveň sme schopní realizovať vývoj zariadenia aj na iné špecifické typy vodomerov s využitím snímania ľubovoľného pulzného výstupu.

Okrem samotného merania spotreby disponujeme riešením, ktoré umožňuje aj diaľkové vypnutie prívodu vody.

Monitoring energií je jedným zo základov imiplementácie nástrojov efektívneho energetického manažmentu. Naša spoločnosť pokrýva všetky druhy merania energií - voda, teplo, plyn, elektrická energia.

Spolu so senzormi ponúkame nástroje pre vizualizáciu hodnôt a zasielanie alarmov v prípade prekročení kritických hodnôt.

Image

Vodomery

Naše zariadenia sú kompatibilné so všetkými najpoužívanejšími druhmi bytových, domových a priemyselných vodomerov na Slovensku.

Odpočtové zariadenia pre monitoring spotreby vody umožňujú sledovanie spotreby vody na danom odbernom mieste. Inštalácia je rýchla, jednoduchá a bez zásahu do vodomeru. Životnosť batérie je dostatočná na to, aby poskytovala údaje počas celej doby životnosti vodomeru, teda až 6 rokov na batériové napájanie. V prípade požiadavky na odpočty prevádzkových vodomerov je možné použiť univerzálny pulzný snímač.

Plynomery

Ponúkame špecializované zariadenie pre odpočet plynu pre plynomer ElsterBK. Zariadenie je schválené pre použitie vo výbušnom prostredí (ATEX). Zároveň sme schopní merať spotrebu na akomkoľvek plynomere s pulzným výstupom.

Image
Image

Elektromery

Ponúkame špecializované zariadenie pre odpočet spotreby elektrickej energie formou optické rozhranie (napr. elektromery ZPA). Zároveň sme schopní merať spotrebu na akomkoľvek elektromere s pulzným výstupom.

O nás

Keners s.r.o. je IoT integrátorom so zameraním na špecifické (B2B) segmenty všetkých sieťových odvetví ako energetika, vodárenstvo či teplárenstvo, ako aj riešenia v oblasti monitoringu jednotlivých zložiek životného prostredia s prekryvom do pôdohospodárstva.

Naše riešenia sa vyznačujú svojou špecifickosťou, kde realizujeme integráciu vysoko presných meracích systémov s vysielacím rádiom LPWAN.

Spoločnosť je držiteľom certifikátov kvality ISO 9001 a environmentu ISO 14001.

Keners s.r.o.
Mlynské Nivy 54
(budova Inforama)
821 05 Bratislava


IČO: 50327267
DIČ: 2120302811
IČ DPH: SK2120302811

keners [zavináč] keners.sk

Spracovanie osobných údajov