Utility

Energetika a sieťové odvetvia

Realizujeme vývoj zákazníckych riešení na mieru. 

Medzi naše riešenia patria zariadenia na monitoring prevádzkových parametrov ako teplota a tlak plynu, spínacie a monitorovacie zariadenia alebo iné typy zariadení podľa požiadavky zákazníka.

Poskytujeme tiež špeciálne riešenie pre monitoring katódovej ochrany líniových stavieb a diaľkový prenos údajov z tenzometrických meraní.

Image
Image

Meranie tlaku a teploty

Zákazník požadoval kompletnú dodávku a inštaláciu senzorov (certifikácia ATEX) na sledovanie teploty a tlaku plynu na trasových uzáveroch, vrátane projektovej dokumentácie a integrácie na systém SCADA zákazníka.

Ponúkame zariadenia umožňujúce vysoko kvalitné meranie tlaku a teploty v priemyselných podmienkach

Monitoring prúdového zaťaženia

Požiadavkou zákazníka bol nepretržitý monitoring prúdového zaťaženia motorov v intervale 1 minúty až to až do úrovne 300 mA. Údaje boli analyzované a boli vyvinuté prediktívne algoritmy pre predpovedanie porúch.

Použitím špeciálneho zariadenia pre monitorovanie prúdového zaťaženia je možné odhaliť neobvyklé namáhanie strojov a zariadení (napr. dopravníkových pásov). Spolu s ďalšími typmi senzorov (napr. teploty, vibrácie alebo váhy) je možné implementovať postupy prediktívnej údržby.

Image
Image

Sledovanie prevádzky strojov

Zákazník potreboval eliminovať prevádzkové situácie, kedy dochádzalo k neželenému súbehu viacerých zariadení po výpadkoch elektrickej energie.

Sledovanie prevádzky strojov umožňuje eliminovať prevádzkové situácie, kedy dochádzalo k neželenému súbehu viacerých zariadení po výpadkoch elektrickej energie. Riešenie umožňuje monitoring zopnutia ističov s následnou softvérovou podporou s notifikáciou na neželané stavy.

Protikorózna ochrana a tenzometria

Zabezpečenie meracích komponentov zapínacieho aj vypínacieho potenciálu v dvoch variantoch vyhotovenia.

Ponúkame jedinečné zariadenie vlastnej výroby, ktoré umožňuje realizovať merania protikoróznej (katódovej) ochrany líniových stavieb ako plynovody, ropovody, vodovody alebo železničné zvršky. Zariadenie je možné využiť aj na meranie tenzometrie (tlakov) líniových potrubných systémov alebo zosuvných území.

Image

O nás

Keners s.r.o. je IoT integrátorom so zameraním na špecifické (B2B) segmenty všetkých sieťových odvetví ako energetika, vodárenstvo či teplárenstvo, ako aj riešenia v oblasti monitoringu jednotlivých zložiek životného prostredia s prekryvom do pôdohospodárstva.

Naše riešenia sa vyznačujú svojou špecifickosťou, kde realizujeme integráciu vysoko presných meracích systémov s vysielacím rádiom LPWAN.

Spoločnosť je držiteľom certifikátov kvality ISO 9001 a environmentu ISO 14001.

Keners s.r.o.
Mlynské Nivy 54
(budova Inforama)
821 05 Bratislava


IČO: 50327267
DIČ: 2120302811
IČ DPH: SK2120302811

keners [zavináč] keners.sk

Spracovanie osobných údajov