Legislatíva

Legislatíva alebo „prečo realizovať rádiové odpočty“?

Okrem samotného faktu, že rádiové odpočty predstavujú ako pre obyvateľov tak aj pre správcov jednoduchý, pohodlný a rýchly spôsob vykonania odpočtu, zavedenie takéhoto spôsobu vyžaduje aj legislatíva.

Tu je základom Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorá nadväzovala na pôvodnú Smernicu 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Smernica nadobudla účinnosť 24.12.2018 a Vodomer podľa článku 9c

„ ... umožňujú meradlá a pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov nainštalované po 25. októbri 2020 diaľkový odpočet.“ 

V zmysle toho istého článku, meradlá a PRVN, ktoré neumožňujú diaľkový odpočet, ale sú už nainštalované, sa do 1. januára 2027 vybavia funkciou diaľkového odpočtu alebo sa vymenia za zariadenia umožňujúce diaľkový odpočet.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že všetky vodomery a pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov (ďalej len “PRVN”) – merače na radiátoroch budú musieť mať možnosť vykonávania rádiového diaľkového odpočtu.

Od 25.10.2020 teda už musia byť všetky vodomery, ktoré budú inštalované z dôvodu neplatnosti starých vodomerov už aj s rádiovým modulom.

PRVN, ktoré už sú nainštalované, ale nemajú diaľkový odpočet, budú môcť byť používané maximálne do 31.12.2026.

O nás

Keners s.r.o. je IoT integrátorom so zameraním na špecifické (B2B) segmenty všetkých sieťových odvetví ako energetika, vodárenstvo či teplárenstvo, ako aj riešenia v oblasti monitoringu jednotlivých zložiek životného prostredia s prekryvom do pôdohospodárstva.

Naše riešenia sa vyznačujú svojou špecifickosťou, kde realizujeme integráciu vysoko presných meracích systémov s vysielacím rádiom LPWAN.

Keners s.r.o.
Križkova 9
811 04 Bratislava


IČO: 50327267
DIČ: 2120302811
IČ DPH: SK2120302811

keners [zavináč] keners.sk

Spracovanie osobných údajov