Image

DIAĽKOVÉ ODPOČTY MODERNÝM SPÔSOBOM

NAŠE SLUŽBY

Poskytujeme služby diaľkových odpočtov vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN) v bytových domoch v súlade so smernicou Európskej únie o energetickej efektívnosti. Odpočty realizujeme prostredníctvom modernej technológie IoT (Internet of Things).

Výdrž

Výdrž

Naše zariadenia sa vyznačujú nízkou spotrebou pri vysielaní a tým pádom výdržou niekoľko rokov.
Pokrytie

Pokrytie

Prenosové siete majú pokrytie na celom území Slovenska a to aj v miestach, kde mobilné siete už nefungujú.

Efektivita

Efektivita

Náklady na konektivitu sú výrazne nižšie v porovnaní s inými prenosovými technológiami.

Softvérová podpora

BYTOVÉ VODOMERY

Zabezpečujeme dodávku a montáž bytových vodomerov pre studenú vodu (SV) a tiež teplú úžitkovú vodu (TÚV) v rôznych variantoch a stavebných dĺžkach. Vodomery sú certifikované a umožňujú realizáciu diaľkového „rádiového“ odpočtu.

Softvérová podpora

POMEROVÉ ROZDEĽOVAČE VYKUROVACÍCH NÁKLADOV

Zabezpečujeme dodávku a montáž pomerových rozdeľovačov (PRVN) od etablovaného švajčiarskeho výrobcu. Pomerové rozdeľovače sú kompatibilné s rádiovými odpočtami na vodomeroch, čím zabezpečíme automatický zber údajov prostredníctvom jedného zberného dátového zariadenia.

Softvérová podpora

Softvérová podpora

Poskytujeme kompletné riešenie, vrátane softvérového nástroja pre vizualizáciu údajov.

Pre našich zákazníkov ponúkame aj možnosť priamej vizualizácie údajov v našej cloud infraštruktúre. Údaje sú u nás uložené a vizualizované, vrátane možnosti nastavenia emailových alebo SMS notifikácií. Implementácia je tak veľmi jednoduchá a rýchla, údaje je možné vidieť okamžite po aktivovaní senzora.

KDE VŠADE VÁM VIEME POMÔCŤ

Či ste správcom budovy alebo máte na starosti prevádzku technických zariadení, určite máme pre Vás vhodné zariadenie, ktoré Vás zbaví problémov.

MONITORING ENERGIÍ

MONITORING ENERGIÍ

Ponúkame komplexný monitoring spotreby vody a iných typov energií v bytových domoch, vrátane dodávky meračov a spracovania ročného zúčtovania nákladov.

Smart City

Smart City

Monitoring parametrov kvality ovzdušia, obsadenosti parkovísk, energetickej efektívnosti budov, prevencia lesných požiarov, lokálnych záplav či vstupu do lesných porastov.

Prevádzka podnikov

Prevádzka podnikov

Senzory pre monitoring spustenia a výpadkov strojov, energetického zaťaženia, vibrácií.

Životné prostredie

Životné prostredie

Senzory pre monitoring teploty a vlhkosti ovzdušia, sily a smeru vetra, hladín podzmených vôd. Senzory sú tiež využiteľné pre monitoring hladín tokov ako prevencia pred bleskovými záplavami (flash floods).

Bezpečnosť

Bezpečnosť

Senzory vstupov do objektov, otvorenia dverí a poklopov či sledovania pohybu zariadení. Ponúkame špeciálne zariadenia pre zvýšenie bezpečnosti (BOZP) zamestnancov.

Vinárstvo a golfové ihriská

Vinárstvo a golfové ihriská

Ak ste majiteľom alebo prevádzkovateľom vinohradu alebo golfového ihriska, môžete využiť monitoring vonkajšej teploty či vlhkosti pôdy. Senzory poskytujú objektívne údaje o stave v teréne a umožňujú okamžitú reakciu. Rovnako poskytujeme možnosť sledovania otvorenia dverí budov, skladov či garáží, alebo pohybu vozidiel.

Image
Image

O nás

Keners s.r.o. je IoT integrátorom so zameraním na špecifické (B2B) segmenty všetkých sieťových odvetví ako energetika, vodárenstvo či teplárenstvo, ako aj riešenia v oblasti monitoringu jednotlivých zložiek životného prostredia s prekryvom do pôdohospodárstva.

Naše riešenia sa vyznačujú svojou špecifickosťou, kde realizujeme integráciu vysoko presných meracích systémov s vysielacím rádiom LPWAN.

Spoločnosť je držiteľom certifikátov kvality ISO 9001 a environmentu ISO 14001.

Keners s.r.o.
Mlynské Nivy 54
(budova Inforama)
821 05 Bratislava


IČO: 50327267
DIČ: 2120302811
IČ DPH: SK2120302811

keners [zavináč] keners.sk

Spracovanie osobných údajov